Náhrada za vytrpěnou bolest finančně odškodňuje vedle samotného bolestivého stavu způsobeného zraněním, též určitou míru nepohodlí, stresu či obtíží spojených s touto újmou. Bolest může být způsobena jak přímým ublížením na zdraví, tak i následnou léčbou a odstraňováním následků ublížení na zdraví (např. reoperace, vynětí kovových materiálů z těla, apod.).

Hodnocení se provádí dle Metodiky Nejvyššího soudu České republiky (odškodnění do Občanského zákoníku, např. z dopravní nehody) nebo dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. (pracovní úrazy).

Advokátní kancelář Mgr. Davida Daňka poškozenému pomůže s řádným ohodnocením bolestného a následně náhradu pro poškozeného uplatňuje u příslušné pojišťovny, popř. u České kanceláře pojistitelů či zaměstnavatele.