TRESTNÍ právo

Poskytuji obhajobu v rámci celého trestního řízení týkajícího se veškerých trestných činů a přečinů dle trestního zákona, a to od zahájení prošetřování až do samotného projednání před soudy České republiky.

Nabízím potřebnou právní pomoc, zabezpečení ochrany Vašich práv a oprávněných zájmů. Zajistím podání návrhů, stížností a opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení. Mohu zprostředkovat vypracování znaleckých posudků potřebných pro dané trestní řízení.

Poskytuji též právní zastoupení poškozených v rámci trestního řízení. Dbám na ochranu jejich práv a zájmů. Vznesení a uplatnění jejich nároků na náhradu újmy či škody v rámci trestního řízení a jejich řádné doložení.

Převzetí zastoupení či obhajoby je možné v jakémkoli stadiu řízení, tedy jak v počátcích trestního řízení, tak též již ve chvíli, kdy se věc nachází u soudu. Samozřejmě nejlepší je, když se věci mohu věnovat od jejího počátku.

V kanceláři nás lze kontaktovat

Pondělí – Čtvrtek             10.00 – 16.30 hod.

Pátek                                  9.00 – 12.00 hod.

Osobní setkání lze domluvit i mimo uvedené hodiny.

Kontakt

Advokátní kancelář Mgr. David Daněk

Pavla Švandy ze Semčic 12 150 00

Praha 5 – Smíchov