Nabízíme obhajobu v rámci celého trestního řízení ohledně veškerých trestných činů a přečinů od zahájení prošetřování až do samotného projednávání před soudy ČR.

Poskytnutí potřebné právní pomoci, zabezpečení ochrany práv a oprávněných zájmů obviněného. Podávání návrhů, stížností a opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení.

Právní zastoupení poškozených v rámci trestního řízení. Dbáme na ochranu jejich práv a zájmů. Jednání o náhradě škody s obviněným.