Dopravní nehody

V České republice dojde každý rok průměrně ke 100.000 dopravních nehod (zdroj: Polici ČR). Denně tak jde v průměru o 274 dopravní nehod. Tu menších, při kterých dojde jen ke škodě na majetku. Tu k větším, při kterých dojde ke zranění účastníků dopravní nehody či v nejhorším případě k jejich smrti.

Ať chceme nebo nechceme, může obdobná situace postihnout každého z nás. I když zrovna nesedíme ve vozidle či autobuse, pohybujeme se venku a s vozidly se běžně potkáváme v provozu. Denně se stáváme účastníky silničního provozu a tato skutečnost sebou přináší nebezpečí účasti na dopravní nehodě. K nehodě může dojít naším přičiněním, ale i zcela bez jakéhokoli našeho zavinění. Dopravní nehoda je dílem okamžiku, většinou však sebou přinese dlouhotrvající problémy. A mnoho nepříjemných následků. A to jak pro poškozeného, kterému byla v příčinné souvislosti s nehodou způsobena škoda respektive újma na zdraví či jeho majetku.

Tak též pro viníka či podezřelého ze zavinění dopravní nehody vůči němuž se vede buď správní či trestní řízení. V obou případech je pro řádné uplatnění svých práv mít na své straně advokáta, který se v problematice vyzná.

V kanceláři nás lze kontaktovat

Pondělí – Čtvrtek             10.00 – 16.30 hod.

Pátek                                  9.00 – 12.00 hod.

Osobní setkání lze domluvit i mimo uvedené hodiny.

Kontakt

Advokátní kancelář Mgr. David Daněk

Pavla Švandy ze Semčic 12 150 00

Praha 5 – Smíchov