Dopravní nehoda

V dnešní době se každý z nás stává denně účastníkem silničního provozu.  A to ať již jako řidič, spolujezdec, cyklista, chodec, apod. Tato skutečnost sebou přináší nebezpečí účasti na dopravní nehodě, jejíž vznik bývá dílem okamžiku. Účast na dopravní nehodě přináší vedle mnoha nepříjemných následků, též následky právní. A to jak pro poškozeného z dopravní nehody, tak i pro viníka či podezřelého z takové dopravní nehody. Pro řádné uplatnění svých práv je dobré míti na své straně advokáta, který se vyzná.

Zastupování poškozených

Obhajoba