Poskytujeme právní zastoupení v občanskoprávních sporech před soudy ČR všech stupňů. Především ve věcech náhrady škody a ochrany osobnosti.

Vyřizování náhrady škody s povinnými osobami, vedení jednání o smírném vyřešení věci, popřípadě zastupování v soudních sporech.

Právní pomoc ve věcech ochrany osobnosti, jednání o poskytnutí přiměřeného zadostiučinění – náhrady nemajetkové újmy v penězích.

Pomoc ve věcech medicínského práva, při pochybení lékařů či nemocnic. Zastupování při likvidaci škod z úrazů ve školských zařízeních.

Poskytujeme právní zastoupení při řešení pojistných událostí, jednání s pojišťovnami, případně zastupování při soudních sporech s nimi.