Občanské a pracovní právo

Nabízím právní zastupování v občanskoprávních sporech před soudy České republiky všech stupňů. Především pak právní zastupování ve věcech náhrady majetkové a nemajetkové újmy (škody) dle Občanského zákoníku. Vyřizování náhrady újmy s povinnými osobami. Vedení jednání o smírném mimosoudním vyřešení věci, popřípadě zastupování v soudních sporech. Současně zastupuji poškozené zaměstnance či pozůstalé s jejich nároky náhradu škody či újmy z pracovních úrazu vůči zaměstnavateli.

Zastoupení obsahuje mimosoudní jednání o řádné náhradě, případně též zastoupení v rámci soudního sporu o odškodnění pracovního úrazu. Poskytuji právní pomoc ve věcech týkající se náhrady újmy či škody, jednání o poskytnutí a úhradu přiměřeného odškodnění, které bude odpovídat současné právní úpravě a soudobé judikatuře soudů. Nabízím pomoc při řešení pojistných událostí, jednání s pojišťovnami o řádné úhradě pojistného plnění. Samozřejmostí je případné právní zastupování při soudních sporech s pojišťovnami.

V kanceláři nás lze kontaktovat

Pondělí – Čtvrtek             10.00 – 16.30 hod.

Pátek                                  9.00 – 12.00 hod.

Osobní setkání lze domluvit i mimo uvedené hodiny.

Kontakt

Advokátní kancelář Mgr. David Daněk

Pavla Švandy ze Semčic 12 150 00

Praha 5 – Smíchov