SPRÁVNÍ PRÁVO

Poskytuji právní zastoupení obviněných i poškozených v rámci správního řízení o přestupcích v dopravě a to jak v rámci šetření věci Policií ČR, tak též v rámci řízení u správního orgánu.

Mohu poskytnout zastoupení týkající se přestupků podle zák. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu).

Váš přestupek s Vámi projednám a poradím Vám, jak nejlépe ve věci postupovat, aby výsledek správního řízení byl co nejlepší.

V kanceláři nás lze kontaktovat

Pondělí – Čtvrtek             10.00 – 16.30 hod.

Pátek                                  9.00 – 12.00 hod.

Osobní setkání lze domluvit i mimo uvedené hodiny.

Kontakt

Advokátní kancelář Mgr. David Daněk

Pavla Švandy ze Semčic 12 150 00

Praha 5 – Smíchov