Poskytujeme právní zastoupení obviněných i poškozených v rámci správních řízení o přestupcích.