Zastupování poškozených

Poskytuji právní zastupování poškozeného v trestním řízení (adhézní řízení), vedeném proti viníkovi dopravní nehody. Jednám s viníkem nehody o odškodnění nad rámec plnění pojišťovny, u které byl provozovatel vozidla pojištěn pro odpovědnost z provozu vozidla (povinné ručení). Poškozeným z dopravních nehod, popřípadě pozůstalým po obětech dopravních nehod, vzniká nárok na náhradu utrpěné újmy resp. škody. Jedná se o nároky na odškodnění bolesti, ztížení společenského uplatnění (trvalé následky), odškodnění duševních útrap spojených se smrtí blízké osoby, náhradu ztráty na výdělku či na zisku za dobu pracovní neschopnosti i po jejím skončení, náhradu nákladů za péči o osobu a domácnost poškozeného (tzv. výpomoc v domácnosti), náhradu věcné škody či za vynaložené náklady spojené s léčením.

Ve všech těchto případech nabízím právní zastoupení při jednání o takové újmě a to:

– v rámci smírného řešení odškodnění s pojišťovnou provozovatele vozidla, jehož provozem byla újma či škoda způsobena

– smírné řešení odškodnění s Českou kanceláří pojistitelů v případě škody vzniklé nepojištěným či nezjištěným vozidlem

– v rámci soudního řízení o náhradu vzniklé újmy či škody. Zastupování u trestních i civilních soudů

Aby náhrada újmy či škody byla poškozenému řádně uhrazena, musí se o ní sám přihlásit a vznik a výši újmy řádně doložit. K takovému uplatnění nároku na odškodnění je vhodné být zastoupen advokátem se specializací na odškodňování. Takové služby Vám mohu nabídnout. Mohu zajistit či zprostředkovat vypracování znaleckého posudku pro hodnocení vzniklé nemajetkové újmy na zdraví, který je třeba k řádnému uplatnění nároku.

V kanceláři nás lze kontaktovat

Pondělí – Čtvrtek             10.00 – 16.30 hod.

Pátek                                  9.00 – 12.00 hod.

Osobní setkání lze domluvit i mimo uvedené hodiny.

Kontakt

Advokátní kancelář Mgr. David Daněk

Pavla Švandy ze Semčic 12 150 00

Praha 5 – Smíchov