Ztížení společenského uplatnění

Náhradou za ztížení společenského uplatnění by měly být odškodněny veškeré potíže a omezení, které způsobuje trvalé poškození zdraví, tedy i omezení seberealizace a společenského uplatnění v životě poškozeného. Účelem tohoto odškodnění je poskytnout poškozenému jedinci kompenzaci za následky ublížení na zdraví projevující se např. nutností změny zaměstnání, omezením nebo naprostým vyloučením sportovních či kulturních aktivit, ztrátou či omezením kontaktu s lidmi, závislost na pomoci druhých osob při péči o vlastní osobu, atp.

Hodnocení se provádí dle Metodiky Nejvyššího soudu České republiky (odškodnění do Občanského zákoníku, např. z dopravní nehody) nebo dle nařízení vlády č. 276/2015 Sb. (pracovní úrazy). Metodika NS ČR vychází ze systému Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF), která je vypracovaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

Advokátní kancelář Mgr. Davida Daňka zajistí ve spolupráci se znalcem z oboru zdravotnictví řádné ohodnocení ztížení společenského uplatnění a následně náhradu pro poškozeného uplatňuje u příslušné pojišťovny, popř. u České kanceláře pojistitelů či zaměstnavatele.